UEX img

Naša história sa začala dávno pred založením spoločnosti UNITED EXPORTS, ešte za čias keď celý náš tím pracoval v spoločnosti PALČO BROKERS, kde sme v rámci správy finančných zdrojov našich klientov a v mnohých prípadoch priateľov a rodinných príslušníkov, prišli do styku s rôznymi investičnými témami.

Obchodné príležitosti si v mnohých prípadoch vyžadovali skôr ekonomické skúsenosti a finančné možnosti, ktoré by ich dovolili zrealizovať tak ako si to ich pôvodní investori predstavovali, ako len samotnú odvahu a nápad.

Boli aj také, pri ktorých sme sa museli včas rozhodnúť v danej téme a projekte nepokračovať a radšej svoje aktivity ukončiť. Pritom sa jednalo o veľmi zaujímavé projekty s ekologickou tematikou.

Jednou z prvých tém bol projekt spracovania plastových odpadov na ropné frakcie. Po optimistickom začiatku a skúsenostiach poľských partnerov, s ktorými sme uzavreli zmluvy na základe ich reálnej prevádzky, sme na slovenskom trhu zistili, že domáce podmienky sú úplne odlišné čo sa týka najmä spracovania odpadov a dostupnosti triedeného plastového odpadu. Pripravili sme projekt do fázy obstarania výrobnej haly v Trnave, ale po reálnom zvážení rozsahu investície a jej návratnosti, ale najmä s ohľadom na nedostupnosť triedeného plastového odpadu, sme s partnermi ukončili spoluprácu.

 

ekonaks

Ďalším ekologickým projektom bola výroba papierových obalov na tekuté nápoje a potraviny. Po analýze trhu s papierovými obalmi sme identifikovali potenciál jeho výroby a predaja a investovali do projektu spolu s našim dlhoročným obchodným partnerom. Technológiu nakúpenú v Číne sme umiestnili do prázdnych hál po starom projekte sklární vo Valaskej Belej. Napriek spusteniu výroby a čiastočnému úvodnému úspechu s predajom výrobkov, sme nakoniec projekt vyhodnotili ako neperspektívny a výrobu sme zastavili. V súčasnosti pracujeme na ukončení projektu a rokujeme so záujemcami o predaji technológie.

 

global ecopack

Predovšetkým by sme ale radi na našich stránkach porozprávali o úspešných projektoch, ktoré sú dobrou vizitkou našej práce. V súčasnosti máme viacero tém, ktoré sú nosné pre našu skupinu a viacej sa o nich dočítate na nasledovnej stránke Projekty a spoločnosti v skupine.

 

gulf

www.gulfoil.sk

 V rámci pôvodného projektu franchising-ového zastúpenia spoločnosti GULF International na slovenskom a českom trhu, sme vstúpili finančne aj personálne do obchodnej činnosti spoločnosti FUEL TRADERS CORPORATION s.r.o..

Spoločnosť UNITED EXPORTS s.r.o. vstúpila do projektu v roku 2012 a v spolupráci s bankou finančne pomohla vo väčšej miere naštartovať nákup a predaj pohonných hmôt nielen čerpacím staniciam, ktoré už boli vo farbách GULF, ale obchodníci z firmy postupne získavali väčší a väčší podiel klientov na trhu.

V roku 2014 sme v rámci väčšej stability a bonity spoločnosti navýšili základné imanie spoločnosti a zlúčili sme činnosť obchodu s palivami s firmou Oil Traders Corporation s.r.o. do jednej veľkej firmy GULF na slovenskom a českom trhu s potenciálom znásobiť objem predaja pohonných hmôt, olejov a aditív. Dnes je už Fuel Traders Corporation s.r.o. finančne stabilnou firmou a má otvorené dvere pre ďalší rozvoj nielen na slovenskom, ale aj českom trhu. Viac o jej činnosti nájdete na horeuvedenej stránke.

 

ArvinLogo

www.arvin.sk

S kolegyňami z účtovného oddelenia sme v roku 2002 založili samostatnú účtovnícku spoločnosť ARVIN a.s., ktorú si následne dievčatá prevzali do svojej vlastnej správy v roku 2009. K dnešnému dňu má táto spoločnosť v portfóliu okrem všetkých našich spoločností v skupine aj veľa ďalších klientov. Pre svoje dobré skúsenosti s poskytovanými účtovnými službami sa opätovne obracajú so svojimi novými projektmi na naše dievčatá z ARVINU tak, ako to robíme my sami.

 

Domm seniorov logo solo

www.dspezinok.sk

Spoločnosť SH DEVELOPMENT s.r.o. má dnes ako jediného vlastníka neziskovú organizáciu z Rakúska – CaSa Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH, ktorá od roku 2013 prenajíma zrekonštruovanú nehnuteľnosť s kapacitou 78 miest neziskovej organizácii Dom Seniorov Pezinok, n.o.. Jej zakladateľmi sú Juraj Palčo a nezisková organizácia z Rakúska CaSa Leben im Alter gemeinnützige GmbH, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prevádzkou zariadení sociálnych služieb v Rakúsku. Dom Seniorov Pezinok, n.o. sa zaradila medzi neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorej služby sú odkázanými seniormi čím ďalej tým viac vyhľadávané.

 

IstotaSH Development logo

www.shdevelopment.sk

Hotel Istota, s.r.o. veľa rokov predstavoval vyhľadávané miesto mnohých firemných školení, kurzov a seminárov, sústredení športovcov, rodinných podujatí, ale aj stretnutí detí z celej našej veľkej rodiny zamestnancov, obchodných partnerov a priateľov. Dopad krízy v oblasti úspor nákladov najmä na firemné školenia, kurzy a semináre nás priviedol k rozhodnutiu, aby sme hotel v roku 2011 zatvorili. Následne sme hotel úspešne prestavali a zrekonštruovali pod hlavičkou spoločnosti SH DEVELOPMENT s.r.o. a dali mu tak nový rozmer v podobe zariadenia sociálnych služieb pre seniorov.

 

Joomla SEF URLs by Artio